מרחב של אהבה, תמיכה ובטחון שבתוכו ניתנת לאדם הזכות לפגוש את עצמו, לפגוש את האמת שלו, את העוצמות שלו ואת הכאב שלו. זאת על מנת להצמיח את זרעי האהבה השוכנים בתוכו ובמערכות היחסים שלו, להשיג את מטרותיו ולייצר לעצמו חיים שמחים ואוהבים יותר.

 מרחב של אהבה, תמיכה ובטחון שבתוכו ניתנת לאדם הזכות לפגוש את עצמו, לפגוש את האמת שלו, את העוצמות שלו ואת הכאב שלו. זאת על מנת להצמיח את זרעי האהבה השוכנים בתוכו ובמערכות היחסים שלו, להשיג את מטרותיו ולייצר לעצמו חיים שמחים ואוהבים יותר.